Hoe duurzaam zijn je favoriete merken?

Nieuws, blog en achtergronden over de duurzaamheid van merken

Keurmerken, Rank a Brand, en Milieu Centraal

Er was eens een tijd dat je van elke type product hooguit één duurzame variant had. Biologisch gehakt. Fairtrade chocola. Heel simpel.

Dat is nu wel anders. Goede kans dat jouw supermarkt nu ook Rainforest Alliance en Utz-certified chocola verkoopt. Of zelfs chocola met zowel een Biologisch als een Fairtrade keurmerk. En dan zijn daar ook nog verschillende merken van — die dan bijna allemaal weer duurder zijn dan chocola zonder keurmerk.

Tja, een beetje keuzestress is de duurzame consument vaak niet vreemd. Want wat zeggen die keurmerken nu precies over de duurzaamheid van een product? En welke keurmerken maken nu echt een verschil?

Daar willen wij natuurlijk ook meer over weten, en gelukkig kan dat ook. Recentelijk heeft de Nederlandse, onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal op basis van wetenschappelijk onderzoek en een meervoudige stakeholderdialoog een groot aantal voedselkeurmerken onderzocht. Zoals je hier kunt lezen, heeft zij de volgende elf keurmerken daarbij tot topper uitgeroepen:

Milieu Centraal heeft deze keurmerken beoordeeld op Milieu, Dierenwelzijn, en Mens & Werk. Daarnaast is beoordeeld of deze merken ook transparant opereren en strikte controles hanteren.

Zulke informatie helpt de consument in de supermarkt natuurlijk enorm—evenals, niet te vergeten, ons. Sommige merken rapporteren namelijk hoeveel procent van hun grondstoffen gecertificeerd is met een keurmerk, en die informatie kunnen wij dan nu gebruiken om nauwkeuriger te berekenen hoe duurzaam dat merk scoort.

Ook al zeggen keurmerken dus veel over duurzaamheid, het merk zelf kan vaak ook nog een behoorlijk verschil maken. Zo beoordelen veel keurmerken bijvoorbeeld wel de bevoorradingsketen, maar niet de bedrijfsvoering zelf. De elf topkeurmerken zeggen bijvoorbeeld niet altijd veel over de CO2 uitstoot van de eigen operaties, over verpakkingsmaterialen, of over afval. Dat nemen wij dan wel weer uitgebreid mee in onze beoordeling.

Enkel naar een keurmerk kijken is wel een uitstekende strategie als je tussen twee producten van hetzelfde merk wilt kiezen.

Het zal nog wel even duren voordat alle duurzaamheidsaspecten van alle merken onder relevante keurmerken zijn ondergebracht. Maar in de tussentijd maakt het keurmerkenonderzoek van Milieu Centraal onze rankings net weer een stukje nauwkeuriger. En heb jij hopelijk minder keuzestress in de supermarkt.

Voor het onderzoek van Milieu Centraal, zie: https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/check-het-plaatje.

Rank a Brand vs. RSM businessstudenten: 11 ideeën

Oké, experimentje: 54 masterstudenten van de Rotterdam School of Management die gespecialiseerd zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen verrichten een paar weken lang merkonderzoek voor Rank a Brand en bestuderen diens methodologie en operaties. Vervolgens presenteren ze hun bevindingen. Levert dit voor Rank a Brand nog nuttige inzichten op? Zijn de werkzaamheden van Rank a Brand eigenlijk wel bestand tegen zulk kritisch onderzoek?

Zoals je misschien al had geraden, hebben we dit experiment net uitgevoerd. Verscheidene studententeams van de master Global Business and Sustainability aan de Rotterdam School of Management hielpen met de ranking van de telecomsector als onderdeel van de cursus Sustainability & Behavioural Ethics. Intussen onderzochten ze hoe rechtvaardig het rankingsysteem van Rank a Brand is, of rankings gebaseerd zijn op de ‘juiste’ waarden, hoe Rank a Brand het beste zijn stakeholders zou kunnen behandelen, en nog veel meer.

Hun algehele conclusie: Rank a Brands werk is gebaseerd op gedegen onderzoek, cruciaal om bewustzijn bij consumenten te creëren en onschatbaar in het onder druk zetten van bedrijven om duurzamer te worden. Maar uiteraard is de weg richting echt duurzame productie en consumptie nog steeds lang. Daarom hebben studenten allerlei ideeën bedacht om Rank a Brand te helpen zijn missie te verwezenlijken. Hier volgt een selectie.

 1. Rank a Brand ambieert uitbreiding naar andere landen en daarmee naar andere culturen. Maar zijn er wellicht verschillen in hoe culturen duurzaamheid zien? Een interculturele dialoog kan nuttig zijn om te peilen of Rank a Brands beoordeling van duurzaamheid cultureel bevooroordeeld is en per cultuur aangepast dient te worden.
 2. Rank a Brand beoordeelt duurzaamheid niet als enige. Andere initiatieven zijn de Dow Jones Sustainability Index, de Corporate Knights’ G100, Good Guide en B Corp certificering. Het is weinig verrassend dat deze beoordelingen soms verschillen. Maar hoe komt dit, en kan dit via een eventuele samenwerking worden aangepakt?
 3. Rank a Brand evalueert van merken hun beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en klimaatverandering. Dit behelst duidelijk een aantal van de meest belangrijke duurzaamheidsissues, maar mogelijk zijn er ook andere interessante domeinen. Een mogelijke toevoeging is bijvoorbeeld economische duurzaamheid. Merken kunnen dan gerankt worden op criteria als het vermijden van belastingen.
 4. In welke mate zouden merken lage scores op sommige gebieden mogen compenseren met hoge scores op andere? Als een merk bijvoorbeeld verdacht wordt van kinderarbeid, zouden positieve praktijken, zoals het gebruik van duurzame energie en het recyclen van afval dan nog steeds volledig beloond moeten worden?
 5. De A- tot E-ratings van Rank a Brand zijn weliswaar to the point, maar kunnen verward worden met Amerikaanse rapportcijfers of het feit verhullen dat, zeg, twee C-ratings soms qua ranking meer verschillen dan een C- en D-rating. Een alternatief zou daarom het minder ambigue vijf-bladeren system kunnen zijn. Bovendien zou, wanneer de muiscursor op de ranking van een merk wordt geplaatst, een pop-up window de afzonderlijke scores kunnen tonen voor arbeidsomstandigheden, milieubeleid en klimaatbeleid.
 6. Rank a Brand hecht aan transparantie: merken die geen duurzaamheidsinformatie bekend maken, krijgen steevast de laagste rating. Hoewel dit transparantie stimuleert, kan het kleine merken met beperkte middelen om zulke informatie te publiceren benadelen. Wellicht dat zulke merken templates kunnen ontvangen zodat ze, om een nauwkeurige ranking te krijgen, enkel de benodigde informatie in hoeven te vullen.
 7. Hierop voortbordurend zou Rank a Brand ook transparanter kunnen zijn over de ontwikkeling van zijn eigen methodologie. Zo zijn de onderzochte duurzaamheidsdomeinen geselecteerd uit verschillende bronnen, waaronder het Global Reporting Initiative, maar hoe wordt bepaald of al deze domeinen optimaal worden meegenomen in het onderzoek? En hoe wordt voor elk domein beslist welke richtlijnen voldoende betrouwbaar zijn om gebruikt te worden voor de rankings? Een manier om transparantie te bevorderen zou kunnen zijn om merken van tevoren op de hoogte te stellen over nieuwe criteria.
 8. Merken die al sterk aan duurzaamheid hechten, geven waarschijnlijk om meer dan enkel hun ranking. Wat kan Rank a Brand hun verder nog bieden? Een verslag van de bedrijfstak met de laatste ontwikkelingen qua ranking bijvoorbeeld? Of misschien zijn deze merken wel bereid om hun nieuwste inzichten te delen om zo het rankingproces verder te ontwikkelen?
 9. Naarmate Rank a Brand verder groeit, worden mogelijk meer formele reglementen en procedures noodzakelijk. Denk aan auditing, maar ook aan het gebruik van gecodificeerde ethische richtlijnen voor non-profitorganisaties. Zo zou expliciet kunnen worden vermeld dat rankers geen belangenconflicten hebben.
 10. Voor Rank a Brand als non-profitorganisatie is het een open vraag hoe impact en toegevoegde waarde gemeten kan worden. Statistieken zoals het aantal websitebezoekers en gerankte merken meten dit enkel bij benadering. Een interessante KPI kan daarom zijn hoeveel merken een hogere ranking ontvangen dan het jaar ervoor. Een probleem hiermee is echter dat hogere rankings ook het gevolg kunnen zijn van andere factoren dan Rank a Brands activiteiten.
 11. Consumenten kunnen na het bezoeken van de website van Rank a Brand de beste intenties hebben om duurzame merken te kopen, maar als puntje bij paaltje komt dit toch nalaten. Om te zorgen dat goede intenties daadwerkelijk vertaald worden in gedrag, zou Rank a Brand een browserextensie kunnen uitbrengen die consumenten in staat stelt rankings van merken te zien wanneer ze op het internet surfen of zelfs winkelen.

Zonder twijfel is het ontvangen van al deze ideeën van zoveel uitermate kritische en scherpzinnige studenten een beetje als een zwerm bijen in een boomgaard: prikkelend en erg vruchtbaar. Zonder meer zullen we dan ook — zeker nu we onze nieuwe website aan het ontwerpen zijn en een grondige revisie gepland staat van onze Wiki met daarin onze ranking criteria — elk idee zonder meer serieus overwegen. Dat betekent natuurlijk niet dat ons geëxperimenteer met het vragen om advies beperkt is tot het consulteren van businessstudenten. Dus, beste lezer, aarzel niet en voel je vrij je ideeën met ons te delen!

Een oproep aan telecomproviders voor meer duurzaamheid

Als je denkt aan merken in sectoren waar een noodzaak is voor duurzaamheid, komt de telecomsector misschien niet meteen in je op. Toch is dit een sector die zoveel energie gebruikt (Engels) dat een stap richting hernieuwbare energie een enorme verbetering betekent. Deze afhankelijkheid van energie wordt vooral veroorzaakt door datacenters die het netwerk van internet en telefonie ondersteunen.

Naast het energiegebruik zorgt ook de aanschaf van elektronica voor een grote impact op zowel milieu als arbeidsomstandigheden. Door bij deze aanschaf duurzamere en eerlijkere keuzes te maken, bijvoorbeeld door aanschaf van elektronica waarvan de metalen verantwoord voor zowel mens als milieu worden gewonnen, kan de telecomsector belangrijke verbeteringen doorvoeren. Tenslotte zijn telecomproviders vaak de eerste bron van mobiele telefoons die door consumenten aangeschaft worden. Door consumenten te laten zien wat de impact is van deze telefoons en door hen alternatieven te bieden (voor een voorbeeld, zie onze ranking van elektronicamerken) kunnen deze bedrijven hun klanten bewegen richting betere keuzes. Dus, met bovenstaande in acht nemend, hoe presteren telecomproviders nu daadwerkelijk? Dat vind je hieronder.

Weinig verandering ten opzichte van de vorige update
In de vorige update van deze sector kwam KPN en diens andere merken (Ortel, XS4ALL, Simyo en Telfort) als duidelijke winnaars naar voren. Alle vijf merken behaalden toen een B-rating, wat betekent dat de merken goed op weg waren richting duurzaamheid, terwijl er nog altijd verbeterpunten mogelijk waren. In deze nieuwste update, uitgevoerd door studenten van de Rotterdam School of Management, behoudt echter alleen Ortel deze B-rating. De reden hiervoor is dat Ortel geen hardware biedt – en daarmee dus ook klanten niet verleidt tot het constant opnieuw aankopen van de nieuwste modellen mobieltjes terwijl de oude nog prima werkt. Op die manier zorgt Ortel dus voor een lagere milieu-impact. Aangezien KPN onvoldoende rapporteert over het beleid voor het milieuvriendelijk en sociaal verantwoord inkopen van hardware (zowel verkocht als gebruikt), krijgen de genoemde merken van KPN een lagere score tijdens deze update. Dit leidt tot een lagere C-rating, waarmee KPN nog altijd redelijk op weg is, maar er nog genoeg te verbeteren valt. Wat KPN siert is dat het bedrijf alleen hernieuwbare energie gebruikt die in Nederland is opgewekt, zowel uit wind als biomassa. Bovendien publiceert KPN de uitstoot van broeikasgassen en laat het bedrijf zien duidelijke stappen te hebben gemaakt deze uitstoot te verlagen. Tenslotte laat KPN goede resultaten zien op het gebied van recycling van zowel consumenten- als eigen elektronica en van afval.

Naast de hierboven genoemde merken heeft ook Hollandsnieuwe (eigendom van Vodafone) een C-rating behaald. Hollandsnieuwe gebruikt, net als KPN 100% hernieuwbare energie. De rest van de telecomproviders behalen allen een D- of E-rating. In de eerste categorie vinden we namen als Ziggo, T-Mobile, Lebara, Ben, Simpel en Vodafone. Terwijl Vodafones Nederlandse merk Hollandsnieuwe goed presteert als we het gebruik van hernieuwbare energie meenemen, is Vodafone onvoldoende duidelijk in hoeverre dit gebruik voor de diensten wereldwijd geldt, resulterend in een lagere score.

In de laagste categorie, met een E-rating, vinden we merken als Tele2 en Stipte. Deze merken laten niet of nauwelijks zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als onderdeel van hun bedrijfsvoering mee te nemen. Onze aanbeveling naar consumenten is om deze merken voorlopig links te laten liggen, in ieder geval tot ze duidelijke verbeteringen door hebben gevoerd.

Steun Rank a Brand
Om ons werk te kunnen verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste keuzes maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Als je het werk van Rank a Brand belangrijk vindt, nodigen we je uit om Vriend van Rank a Brand te worden. Wij vragen onze Vrienden een jaarlijkse donatie van €25, of meer als je dit er voor over hebt, om ons werk te kunnen blijven doen. Als Vriend van Rank a Brand heb je inspraak in de sectoren en merken die we onderzoeken en kun je bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze criteria. Voor meer informatie, zie onze website.

Volg het laatste nieuws over het onderzoek van Rank a Brand naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn en geef je op voor onze nieuwsbrief (rechtsboven op onze website).

De zoektocht naar online duurzaamheid

Ze zijn zo vanzelfsprekend in ons dagelijks leven dat het lijkt alsof hun ecologische voetafdruk net zo verwaarloosbaar is als de elektriciteit die het kost om hen te laden. Niet is minder waar. We hebben het over websites. Denk aan Google, Gmail, Facebook, Wikipedia, eBay, LinkedIn, Youtube, Dropbox en nog vele anderen. We gebruiken ze als zoekmachines, voor sociale interactie en om te winkelen. We maken gebruik van deze diensten zonder ons zorgen te maken over de eventuele negatieve impact die deze websites op mens en milieu kunnen hebben. Maar klopt dit ook?

Om dit te toetsen heeft Rank a Brand heeft een update gemaakt van de staat van duurzaamheid van de 23 meest gebruikte (consumenten)websites. We hebben hiervoor het beleid en de bijbehorende beleidsimplementaties op het gebied van impact op milieu en mens doorzocht.

Resultaten
De resultaten laten zien dat ondanks het feit dat er verschillende verbeteringen zijn, de scores over het algemeen omlaag zijn gegaan. De meeste positieve punten zijn te verdelen op het gebied van klimaatmaatregelen in het algemeen en meer specifiek het gebruik van duurzame energie. Een totaal van 16 van de 23 website geeft aan maatregelen te hebben genomen om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren, reduceren of compenseren, waarbij dit zowel relatief als absoluut het best scorende onderdeel van het beleid is. 8 van de 23 hebben daar bovenop ook de jaarlijkse voetafdruk van hun eigen bedrijfsvoering openbaar gemaakt en hebben laten zien dat zij deze voetafdruk met 10% hebben weten te verminderen. 11 websites hebben een Power Usage Efficiency (PUE) in hun datacentra van minder dan 1.5 (voor meer informatie over PUE, zie de Engelse Wikipedia).

Minder goed presteren de 23 websites echter op het verantwoord omgaan met e-waste. Zo is er geen enkele website die overtuigend beleid publiceert (om niet eens te spreken over jaarlijkse resultaten). Er zijn zelfs maar 4 websites, Alphabet, Inc.’s merken Gmail, Google, Google+ en YouTube – die tevens een C-rating behalen, die überhaupt een beleid hebben om met leveranciers en dienstverleners te werken die hun eigen impact op het milieu in acht nemen. Toch zijn ook deze 4 merken er niet in geslaagd om specifieke en overtuigende informatie te presenteren over de resultaten die hier binnen geboekt zijn.

Van de 7 websites die een D-rating kregen in deze update waren er 5 (Facebook en Instagram van Facebook Inc en Bing, Skype en Outlook.com van Microsoft Corp) die hun waterverbruik publiceren en een beleid hanteren om dit te verminderen. De drie websites behorende tot Microsoft Corp publiceren ook duidelijke maatregelen en jaarlijkse resultaten met betrekking tot hun materiaalvoetafdruk. De laatste twee overgebleven D-ratings zijn eBay en Marktplaats (beiden van eBay, Inc.). Deze websites verdienen enkel punten met een algemeen klimaatbeleid zoals hierboven benoemd.

Als laatste is er dan nog de groep die een E-rating kreeg. Deze groep kan opgesplitst worden in een groep die nog wel enkele punten verdient en een groep die geen enkele punt krijgt. Tot de eerste groep behoren websites als Flickr en Yahoo! (Yahoo! inc.), de in Nederland minder bekende websites GMX en WEB.DE (United Internet AG) en Wikipedia. Zij verdienden enkel punten dankzij een algemeen beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Yahoo! Inc publiceert daarbij nog wel de klimaatvoetafdruk en een behaalde reductie van 10% van 2013 naar 2015. Dan de hekkensluiters Dropbox, LinkedIn, Myspace, Pinterest, Twitter, Vimeo en XING. Deze websites geven op geen enkele wijze blijk van een sociaal en/of klimaatbeleid.

Oproep tot actie
Dus, wat kunnen we doen? Het massaal verwijderen van onze social-media-accounts of stoppen met zoeken op Google lijkt weinig realistisch. Wat wel kan is het e-mailen, tweeten of posten van vragen om sociaal en milieubeleid naar de respectievelijke websites. Daarnaast bestaan er veelbelovende alternatieven zoals Ecosia of Posteo die stellen duurzaamheid als de kern van hun diensten te zien. Of dit ook klopt moeten we nog testen en dat zouden we dan ook graag doen. Zie hieronder hoe dat mogelijk gemaakt kan worden.

Steun Rank a Brand
Om ons werk te kunnen verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste keuzes maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Als je het werk van Rank a Brand belangrijk vindt, nodigen we je uit om Vriend van Rank a Brand te worden. Wij vragen onze Vrienden een jaarlijkse donatie van €25, of meer als je dit er voor over hebt, om ons werk te kunnen blijven doen. Als Vriend van Rank a Brand heb je inspraak in de sectoren en merken die we onderzoeken en kun je bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze criteria. Voor meer informatie, zie onze website.

Volg het laatste nieuws over het onderzoek van Rank a Brand naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn en geef je op voor onze nieuwsbrief (rechtsboven op onze website).

Steun onze volgende ranking van schoenenmerken

Het is tijd voor schoenenmerken om stappen te zetten naar meer duurzaamheid! Welke merken maken sprongen vooruit als het gaat om duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie, en welke merken zetten hun hakken in het zand?

Om die vraag te beantwoorden vraagt Rank a Brand zijn supporters om de middelen bijeen te brengen die nodig zijn voor de ranking van schoenenmerken. We hebben een crowdfundingcampagne opgezet op het donatieplatform Pifworld, waarop vanaf nu gedoneerd kan worden voor dit project. Voor iedere €250 kunnen we een merk beoordelen. Donateurs krijgen daarbij een stem in de keuze voor de merken die gerankt worden, via een boodschap bij hun donatie.

Klik hier om bij te dragen aan de crowdfunding voor de ranking van schoenenmerken

Als je regelmatig de website of app van Rank a Brand checkt voor onafhankelijke informatie over duurzaamheid van merken, overweeg dan een donatie en verspreid deze oproep in je netwerk. Met jouw donatie kunnen we ons werk voortzetten en de invloed op merken en consumentengedrag vergroten.

Voor dit project zullen merken worden beoordeeld op criteria met betrekking tot de grootste problemen in de productie van schoenen: kinderarbeid, eerlijke lonen voor arbeiders, milieu-impact van het verven van leer, gebruik van milieuvriendelijke materialen, uitbannen van gevaarlijke en giftige chemicaliën en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Onze vorige ranking van schoenenmerken was begin 2015. Het merk Ethletic scoorde toen het beste met een B-rating. Veel van de beoordeelde merken hadden nog veel ruimte voor verbetering, waarbij de meerderheid een E kreeg, de laagst mogelijke rating. Niet echt punten scoren! Maar dat was bijna twee jaar geleden en wellicht hebben ze inmiddels stappen vooruit gezet.

Wie betaalt de rekening voor dat paar nieuwe schoenen?
Dat is vaak moeilijk te zeggen. Merken die informatie publiceren over hun productieketens, gebruikte materialen en de mensen die betrokken zijn bij de productie, laten consumenten zien dat ze meer zaken van belang vinden dan alleen hun winst. Met behulp van milieu- en sociaal bewuste consumenten zoals jij, zal Rank a Brand schoenenmerken die het goede voorbeeld geven in het zonnetje zetten en de achterblijvers een zetje in de goede richting geven.

Bekijk welke schoenenmerken in onze ranking van 2015 zijn opgenomen en hoe deze presteerden op de pagina van de schoenensector op onze website.

Rank a Brand is een volledig onafhankelijke non-profitorganisatie. We zijn afhankelijk van donaties om merken in diverse sectoren te kunnen beoordelen op duurzaamheid en consumenten daarover te informeren. Naast dit project kun je ons ook steunen door Vriend van Rank a Brand te worden voor een jaarlijkse bijdrage van €25 per jaar (meer is natuurlijk zeer welkom).

Je kan ons ook op de volgende manieren steunen:

Jaaroverzicht 2016

Allereerst natuurlijk een gelukkig, duurzaam en eerlijk 2017 gewenst!

Wij verwelkomen dit nieuwe jaar met zijn nieuwe mogelijkheden, vele merken die geüpdatet of toegevoegd zullen worden en andere projecten die we gaan starten of doorzetten. In dit blog willen we je terugnemen naar 2016 en je laten zien wat we allemaal hebben bereikt met jouw steun!

Ook willen we deze kans gebruiken om je te bedanken voor je steun, door ons te volgen op social media, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, door ons werk te delen met je omgeving en natuurlijk door duurzamere en eerlijkere merken te kopen aan de hand van ons onderzoek. Door dit te doen heb je ons geholpen onze internationale community van verantwoordelijke consumenten te vergroten en meer druk te zetten op merken om hun prestaties op het gebied van klimaatverandering, milieu en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Desalniettemin is er nog één belangrijke manier waarop je ons kunt helpen bij het voortzetten van ons werk, namelijk door Vriend van Rank a Brand te worden. Met jouw financiële steun kunnen we nog meer onderzoek doen naar merken en ze blijven sturen richting meer duurzaamheid.

2016: een kort overzicht
In 2016 zagen we ons team van vrijwilligers uitbreiden tot een groep van meer dan 70 rankers uit een flink aantal landen wereldwijd. Dankzij het fantastische werk van dit team hebben we afgelopen jaar in totaal 331 merken geüpdatet of nieuw toegevoegd aan onze website. Het totale aantal merken is in 2016 uitgebreid tot meer dan 750, met uiteraard nog een groot aantal op onze to-do-lijst, zoals aangevraagd door jullie – onze gebruikers. Ook jij kunt ons helpen bij ons onderzoek door je aan te melden als vrijwilliger.

Onze rankings zijn in 2016 door 790.000 bezoekers bekeken, enkel al op onze website. Als we ook onze mobiele website en blogs meenemen is dit aantal flink hoger met zo’n 918.000 bezoekers in totaal. November was daarbij onze recordmaand met 85.000 bezoekers. Nooit eerder zagen we zoveel bezoekers zich laten inspireren door ons onderzoek. Wat een prachtig vooruitzicht voor 2017!

Naast het updaten en toevoegen van merken op onze website hebben we ook gewerkt aan verschillende nevenactiviteiten. Hoogtepunt daarvan is de Sustainable Cotton Ranking 2016. Voor dit project hebben we gekeken naar het gebruik van duurzaam katoen door 37 van de grootste katoeninkopende bedrijven. Meer informatie over dit project is te vinden in ons blog.

Terugkomend op ons rankingwerk: een ander groot project dat we zijn aangegaan in 2016 is ons onderzoek naar Cosmetica, in samenwerking met StoereVrouwen. Dit is één van onze andere hoogtepunten van 2016 en daarbij een belangrijke mijlpaal. Door het toevoegen van de rankings van populaire cosmeticamerken hebben we onze gebruikers voorzien van de meest verzochte sector op ons platform. Door bovendien Drogisten toe te voegen kunnen we met trots zeggen: “Rank a Brand is nog nooit zo compleet geweest als op dit moment!”

Impact van onze rankings
De rankings en nevenactiviteiten hebben behoorlijk wat media-aandacht gekregen in 2016. De meeste van deze artikelen, nieuwsfragmenten, radio-interviews en blogs zijn nog in het Nederlands en Duits, de regio’s waar we het meest actief zijn. Gelukkig zien we echter ook steeds vaker internationale aandacht voor ons werk.

Naast het groeiende aantal consumenten dat onze rankings gebruikt als advies tijdens het kopen van producten (Top 3 landen: Nederland, Duitsland & VS), zien we ook steeds vaker dat merken de impact van Rank a Brand zien op de manier waarop hun merk wordt ervaren. Om deze reden zien we dat meer en meer merken de dialoog met ons aangaan. Bovendien refereren de goed presterende merken steeds vaker aan hun ranking. Een paar voorbeelden hiervan zijn C&A, G-Star (vanaf minuut 2:00), Fairphone en Kings of Indigo.

En door naar de toekomst!
Het komende jaar gaan we aan de slag met het verder ontwikkelen en lanceren van onze nieuwe website. Het zou daarvoor fijn zijn als je ons wilt helpen met het vinden van ontwikkelaars en andere vrijwilligers voor het werken aan de website door deze flyer te delen. Met of zonder deze nieuwe website verwachten we dit jaar de mijlpaal van een miljoen bezoekers te halen. Daarnaast gaan we onze zichtbaarheid verder vergroten via de algemene media en via social media, om ons werk met zoveel mogelijk geïnteresseerde consumenten te kunnen delen.

In januari en februari gaan we onze nieuwste updates van Websites en Telecommerken publiceren. En natuurlijk zullen vele sectoren volgen in 2017. Ook gaan we een crowdfundingcampagne lanceren om de financiering van Schoenenmerken binnen te halen. We houden je uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen in toekomstige blogs en nieuwsbrieven. Wij kijken uit naar een succesvol jaar, hopelijk jij ook!

Om door te gaan met ranken hebben we jouw steun nodig!
Rank a Brand is een volledig onafhankelijke non-profitorganisatie die draait op donaties van consumenten zoals jij, die onze visie delen voor een meer duurzame en eerlijke wereld. Als je een klein bedrag doneert, kunnen wij je actuele informatie blijven bieden over de duurzaamheid van honderden merken in mode, eten en drinken, elektronica, lichaamsverzorging en vele andere sectoren. Ook kunnen we met jouw gift de druk op merken verhogen om duurzamer, maatschappelijk verantwoorder en transparanter te worden.

Je kan ons op de volgende manieren steunen:

 • Word Vriend van Rank a Brand voor €25 per jaar en sluit je aan bij onze community van duurzame consumenten – klik op de link en vul het formulier in.
 • Maak een donatie over op onze bankrekening IBAN: NL43 TRIO 0390 2148 41, t.n.v. Rank a Brand, Amsterdam.

Sluit je aan bij ons team van vrijwilligers en help onze rankings up-to-date te houden. Kijk op de pagina ‘Help ons met onderzoek’ voor meer informatie.

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn voor updates over onze laatste rankings.

Deel dit bericht met je netwerk!

Een gids voor verantwoorde kerstinkopen

Voor iedereen die kerst viert lijkt het vaak alsof december alweer voorbij is voor het goed en wel begonnen is. De maand schiet voorbij in een waas van planning en feestviering, terwijl je ondertussen ook nog bezig bent met het afronden van projecten op je werk om voluit te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. En of je nou van winkelen houdt of niet, het zoeken naar cadeaus voor vrienden en geliefden kan gepaard gaan met de nodige stress. Helemaal als je de herkomst, de arbeidsomstandigheden van de arbeiders en de milieu-impact van deze cadeaus van belang vindt.

christmas_campaign_nl

Dit is precies de reden dat Rank a Brand in 2009 is opgericht. Juist tijdens de feestmaanden vormt de website van Rank a Brand het perfecte hulpmiddel voor drukke mensen die hun feestelijke cadeaubudget op een verantwoorde manier proberen te besteden.

Nu het aantal onderzochte merken op onze website de 750 is gepasseerd, leek het ons een goed moment om onze volgers een eenvoudige gids te bieden die veel tijd bespaart bij het uitzoeken van goede cadeaus. De merken die we opnemen in deze gids hebben allemaal tenminste het B-label behaald (goed op weg).

De gids
Onder mode, kleding & schoenen vind je duurzaamheidsinformatie van een groot aantal merken in deze branche. Van de honderden merken in deze sectoren haalt slechts één een A-label: Saint Basics. Saint Basics maakt ondergoed van biologisch katoen voor zowel mannen als vrouwen en biedt bovendien online cadeaubonnen aan; een ideaal last-minute cadeau!

Veel van de merken die een B-label behalen in deze sector, bieden kleding en andere eerlijke en milieuvriendelijke cadeaus, eenvoudig via hun website te bestellen.

Greenality verkoopt leuke herbruikbare kopjes van KeepCup, die uitstekend samengaan met A-labelkoffie of -thee van Hesselink, Peeze, Fair Trade Original, Redbeans of Café de Origen of van de Duitse merken GEPA of Lebensbaum. Vergeet daarbij ook niet een lekker stukje chocola van bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely, Fair Trade Original, Green & Black’s of Bio Plus.

Daarnaast zijn via Greenality creatief ontworpen glazen drinkflessen te vinden van Soulbottles, net als tassen, portemonnees, sokken en sieraden. People Tree is ook een goede bron voor accessoires (vooral voor vrouwen), zoals clutches, slippers en sieraden, of cadeaubonnen als het uitkiezen te lastig is!

Voor de uniekeling kun je terecht bij bleed voor een scala aan riemen gemaakt van kurk en bij recolution voor onder meer damesshirts met leuke, interessante designs.

De meeste merken die casual kleding verkopen, bieden daarnaast winteraccessoires als sjaals, mutsen, handschoenen en wanten, wat een uitstekend cadeau maakt voor alle leeftijden. Als je meer op zoek bent naar een cadeau voor een buitenmens, dan kun je altijd terecht bij Vaude.

Ook qua schattige kleding en accessoires voor baby’s en jonge kinderen is er genoeg te kiezen als je even over de grens kijkt. Voor zulke cadeaus kun je onder meer terecht bij Band of Rascals, Cotonea en hessnatur.

In de tweede helft van dit jaar hebben we cosmetica aan onze rankings toegevoegd. In deze sector zijn vijf merken te vinden die het op één na hoogste label behalen. Weleda en Dr Hauschka staan bovenaan, op de voet gevolgd door Sante, Logona en Self. Al deze merken hebben een overzicht van winkels op hun website waar hun producten te koop zijn.

Maar uiteraard geven we ons geld tijdens kerst niet alleen uit aan cadeaus. We geven en bezoeken ook feestjes, en die zijn natuurlijk niet compleet zonder eten, drinken en decoraties! Check dus voor het volstoppen van je winkelwagentje eerst even onze lijst met supermarkten en de net geüpdatete lijst van frisdrank– en biermerken. Als je meer informatie over de updates van deze sectoren wilt, scroll dan even naar beneden in onze blogposts.

En last but not least, voor milieuvriendelijke kerstdecoraties, zoals LED-verlichting, kaarsen en kerstboomversieringen, maar ook voor allerlei andere attributen als bakvormen, servies en inpakpapier, raden we de webshop van Waschbär aan.

Om door te gaan met ranken hebben we jouw steun nodig!
Rank a Brand is een volledig onafhankelijke non-profitorganisatie die draait op donaties van consumenten zoals jij, die onze visie delen voor een meer duurzame en eerlijke wereld. Als je een deel van je budget voor de feestdagen kan missen kunnen wij je actuele informatie blijven bieden over de duurzaamheid van honderden merken in mode, eten en drinken, elektronica, lichaamsverzorging en vele andere sectoren, en kunnen we de druk verhogen op merken om meer duurzaam, maatschappelijk verantwoord en transparant te worden.

Je kan ons op de volgende manieren steunen:

 • Word Vriend van Rank a Brand voor €25 per jaar en sluit je aan bij onze community van duurzame consumenten – klik op de link en vul het formulier in.
 • Maak een donatie over op onze bankrekening IBAN: NL43 TRIO 0390 2148 41, t.n.v. Rank a Brand, Amsterdam.

Sluit je aan bij ons team van vrijwilligers en help onze rankings up-to-date te houden. Kijk op de pagina ‘Help ons met onderzoek’ voor meer informatie.

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn voor updates over onze laatste rankings.

Deel dit bericht met je netwerk!

Duurzame verfrissing van frisdranksector hard nodig

Niets is verfrissender dan een blikje of flesje ijskoude frisdrank. De manier waarop tijdens de productie van vele populaire frisdranken rekening wordt gehouden met mens en milieu is echter niet altijd even sprankelend. Frisdrankmerken hebben te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals het minimaliseren en verduurzamen van hun energie- en watergebruik, het overwegen van duurzame of gerecyclede verpakkingen en het inkopen van eerlijk geproduceerde suiker en andere ingrediënten voor hun frisdranken. Het onlangs door Rank a Brand verrichte onderzoek naar duurzaamheid in de frisdranksector laat zien dat nog maar weinig frisdrankmerken laten zien deze uitdagingen aan te gaan.

banner-soda-update-2016-nl-rab

Rank a Brand heeft voor dit sectoronderzoek 29 frisdrankmerken onderzocht op kenmerken van duurzaam ondernemen. Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van door het frisdrankmerk publiekelijk vrijgegeven beleid dat laat zien dat het merk zich voorneemt te opereren zonder daarbij het klimaat, het milieu en arbeidsrechten te schenden. Hieruit blijkt dat slechts één merk – Lemonaid – een B-label heeft behaald, terwijl 26 van de 29 merken met een E- of D-label onderaan blijven hangen. Over het algemeen laat dat dus zien dat er nog veel verbeterd kan worden op het gebied van duurzaamheid in de frisdranksector en het duidelijk rapporteren daarover.

De koplopers
Lemonaid, een Duits merk, is veruit het best presterende merk uit deze sectorranking met een score van 14 van de maximaal haalbare 24 punten. Lemonaid behaalde voornamelijk veel punten op het gebied van arbeidsrechten, maar ook scoorde het merk punten met het inkopen van milieuvriendelijk gecertificeerde suiker en andere grondstoffen voor haar frisdranken. Na Lemonaid scoorden twee andere Duitse merken, Bionade en Premium-Cola, het beste met een C-label door 11 van de 24 punten te behalen. Bionade sprong eruit door haar milieubeleid en Premium-Cola door diens beleid voor arbeidsrechten.

scorecard-soda-update-2016-nl-rab

Algemene trends
Zoals gezegd scoort de frisdranksector over het algemeen slecht. Veel merken hebben al wel diverse beleidsstukken opgesteld ten behoeve van klimaatbescherming, milieuvriendelijkheid en respect voor arbeidsrechten, maar laten vervolgens niet duidelijk zien hoe zij dit beleid tot uitvoering brengen. Over het daadwerkelijke (duurzame) gedrag van een merk zegt zo’n beleidsstuk dus vooralsnog onvoldoende. Veel van de beoordeelde merken vallen onder grotere merken waardoor scores van die dochtermerken overeenkomen met het ‘moedermerk’. Zo behaalden de merken die onder Coca-Cola (Fanta, Sprite en Fernandes), PepsiCo (7UP en Punica), Dr Pepper en Red Bull vallen allemaal een D- of E-label. Twee merken scoorden zelfs nul punten, namelijk Raak en The Original London (Tonic).

In concrete getallen blijkt dat 18% van de frisdrankmerken rapporteert over een reductie of compensatie van hun klimaatvoetafdruk van ten minste 10% in de afgelopen vijf jaar. Slechts twee merken – Bionade en Premium-Cola – rapporteren volledig genoeg over hun hernieuwbare energieverbruik om punten toe te kennen in de uiteindelijke score. Tenslotte blijkt dat, hoewel 42% van de merken een beleid heeft voor eerlijke arbeidsrechten, maar één merk laat zien al diens ingrediënten daadwerkelijk sociaal gecertificeerd in te kopen, namelijk Lemonaid.

Steun Rank a Brand
Om ons werk te kunnen verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste keuzes maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Als je het werk van Rank a Brand belangrijk vindt, nodigen we je uit om Vriend van Rank a Brand te worden. Wij vragen onze Vrienden een jaarlijkse donatie van €25, of meer als je dit er voor over hebt, om ons werk te kunnen blijven doen. Als Vriend van Rank a Brand heb je inspraak in de sectoren en merken die we onderzoeken en kun je bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze criteria. Voor meer informatie, zie onze website.

Volg het laatste nieuws over het onderzoek van Rank a Brand naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn en geef je op voor onze nieuwsbrief (rechtsboven op onze website).

Kleine voorlopers en grote vervuilers in energieland

In oktober 2016 werd door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE het ‘Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers’ gepresenteerd. Deze vier maatschappelijke organisaties hebben 34 stroomleveranciers onderzocht. Het onderzoek beoordeelt de duurzaamheid op vier cruciale bedrijfsonderdelen: investeringen, productie, inkoop en levering en geeft hiervoor cijfers van 1 tot 10. De leveranciers zijn op basis van het onderzoek in te delen in drie groepen: Voorlopers, Volgers en Vervuilers. Bij Rank a Brand hebben we van dit onderzoek de 30 leveranciers overgenomen die zich richten op huishoudens. Op deze manier willen we extra aandacht geven aan de voorlopers op het gebied van duurzame energie.

Een kleine stijging in duurzaamheid, maar Nederland loopt nog steeds achter

Het voorzichtig goede nieuws is dat de Nederlandse energieleveranciers gemiddeld beter presteren dan vorig jaar. Het gemiddelde rapportcijfer stijgt van een 5,4 naar een 5,6. Dit komt doordat de stroomproductie van alle onderzochte bedrijven gemiddeld schoner is geworden. Helaas gaat dit echter alleen over de productie op internationaal niveau; in Nederland zelf is de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar juist gestegen. De conclusie is daarom dat de duurzame stroomproductie van de onderzochte bedrijven internationaal gezien verbetert, maar dat Nederland achterloopt op deze ontwikkeling.

Meer duurzaam aanbod

Wat wel erg positief is, is dat het rapport een groei laat zien in het aantal zeer duurzame leveranciers. Ook al zijn deze bedrijven vaak nog erg klein, het betekent wel dat de consument een bredere keus heeft als het gaat om duurzame energie. Er zijn dit jaar tien leveranciers met een voldoende of hoger; in 2015 waren dat er nog acht. En niet alleen het aantal duurzame bedrijven is gegroeid. Ook het volume van de geleverde elektriciteit dat deze bedrijven vertegenwoordigen is sterk toegenomen. Samen leveren zij inmiddels een kwart van de Nederlandse stroom, terwijl dit vorig jaar nog ongeveer een vijfde was. Van deze voorlopers scoren vier bedrijven uitzonderlijk goed: DE Unie (10), Pure Energie (10), Qurrent (10) en Vandebron (9,6). Samen met Greenchoice (8,4) krijgen deze merken op Rank a Brand daarom de hoogste A-rating (topmerk!).

De grote vijf blijven achter

80% van de Nederlandse energielevering is in handen van vijf grote bedrijven: Essent (RWE), Nuon (Vattenfall), E.ON, Eneco en DELTA. Helaas scoort net als vorige jaar alleen Eneco een voldoende (7). Het bedrijf is zelfs gestegen in de ranking, dankzij een duurzamer beleid in de bedrijfsonderdelen productie, inkoop en levering. Hiermee verdient Eneco een B-rating. De andere vier scoren veel te laag, met als absoluut dieptepunt Essent met een 3, vertaald in de laagste rating op Rank a Brand, een E-rating. Deze vertaling heeft te maken met het weghalen van de basisscore uit het originele onderzoek. Meer uitleg over onze vertaling van de resultaten vind je in ons eerste blog over de energieleveranciers.

Ranglijst_WISE

De originele ranglijst uit het onderzoek van Greenpeace, de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE.

De grote energiebedrijven veranderen langzaam. Waar kleinere stroomleveranciers soms van het ene op het volgende jaar grote stappen vooruit maken, zien we bij de grote bedrijven slechts kleine verschillen in de deelscores. Dit komt vooral doordat het bedrijfsonderdeel productie bij de reuzen zwaar telt. De bestaande productiecapaciteit is doorslaggevend voor de beoordeling in dit bedrijfsonderdeel en lijkt voor deze bedrijven het lastigst om snel te verduurzamen.

Het advies: stap over op de voorlopers en geef vervuilers een zetje

Het duurzame advies dat Rank a Brand meegeeft aan consumenten is: stap over op een van de voorlopers. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een van de vier bedrijven die uitzonderlijk goed scoren: DE Unie, Pure Energie, Qurrent en Vandebron, of Greenchoice, de nummer vijf.

Via de energiecheck van Rank a Brand kan je bekijken hoe goed alle energieleveranciers presteren. Van 1 tot 11 november heeft milieuorganisatie WISE een overstap10daagse geïnitieerd. Als je via hun platform overstapt naar een van de voorlopers maak je bovendien kans op leuke prijzen. Als je toch om een bepaalde reden je stroom afneemt bij een van de grootste vervuilers, te weten Anode EnergieDGB Energie, Nuon, DELTA en met name Essent, stimuleer hen dan om het beter te gaan doen. Dit kun je doen door ze een bericht te sturen via hun pagina op onze website.

Steun Rank a Brand

Om ons werk te kunnen verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste keuzes maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen, Vriend van Rank a Brand te worden of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Volg het laatste nieuws over het onderzoek van Rank a Brand naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken via Facebook, Twitter, Instagram en Youtube en geef je op voor onze nieuwsbrief (rechtsboven op onze website).

Drink verantwoord, ook voor het milieu

Dat we met mate moeten drinken is ons inmiddels wel duidelijk door de vele waarschuwing in alcoholreclames en overheidscampagnes. De overheid ziet graag dat mensen verantwoord omgaan met drank. De aandacht mag daarbij ook wat meer liggen op de verantwoordelijkheid die wij dragen voor het milieu. Rank a Brand draagt zorg voor dit laatste door regelmatig de duurzaamheid van biermerken te onderzoeken.

Beer-Ranking-2016-NL-RaB

In 2016 hebben we daarom diep in het glaasje van 33 biermerken gekeken. Hierbij hebben we de prestaties van de merken op het gebied van klimaatverandering en milieubeleid onderzocht. De algemene tendens is dat veel biermerken al aardig op weg zijn, maar nog veel ruimte hebben zich duurzamer te ontwikkelen. Meer details van het onderzoek zijn te vinden in het Beer Ranking 2016 rapport (Engels).

De topscorers
Van de bekendere merken die in Nederland verkrijgbaar zijn, scoort niet één een duidelijke voldoende. In totaal scoren elf merken een C-label, wat wil zeggen dat ze redelijk op weg zijn richting duurzaamheid, maar dat er nog genoeg te doen valt op dit vlak. Het best presterende merk in deze categorie is Gulpener. Dit merk krijgt 12 van de 23 punten. Gulpener had vorig jaar ook al de koppositie, maar kreeg toen nog een B-label (goed op weg). Dit jaar wist Gulpener dit op één na hoogste label niet vast te houden, ondanks het veelvuldige gebruik van milieuvriendelijkere ingrediënten. Gulpener kan vooral nog een inhaalslag maken op het gebied van watergebruik en duidelijke informatie over de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan.

Beer_Brands_Update_2016

Gulpener wordt alleen overtroffen door het Duitse biologische biermerk Neumarkter Lammsbräu. Dit laatste merk heeft in de nieuwste update als enige een B-label behaald, maar is niet gangbaar verkrijgbaar in Nederland. Neumarkter Lammsbräu verdient veel punten door de transparantie over het duurzame beleid. Zo publiceert het merk de uitstoot van broeikasgassen, worden alleen ingrediënten met een biologisch keurmerk gebruikt en worden stappen gezet om het gebruik van afval en verpakkingsmateriaal te verminderen.

De middenmoot
De overige C-labels zijn behaald door merken als Brand (11 punten), Amstel en Heineken (10 punten), Beck’s, Corona, Dommelsch, Hertog Jan, en Jupiler (9 punten). Brand is topscorer als het aankomt op de relatieve uitstoot van broeikasgassen, met minder dan 5,5 kg CO2e per liter bier. Ook de andere genoemde merken laten behoorlijke prestaties zien als het aankomt op het rapporteren en terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Over het watergebruik wordt doorgaans voldoende gerapporteerd en ook hier zijn al mooie prestaties te vinden, zoals een laag watergebruik per liter bier. Tenslotte laten verschillende merken zien dat ze bezig zijn met het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen en afval. Het meeste terrein valt duidelijk te winnen door het gebruik van duurzamere ingrediënten. Behalve Gulpener is geen van de merken hier voldoende duidelijk over.

De achterblijvers
Negen merken krijgen in de laatste update een D-label, waaronder Warsteiner, Alfa, Guinness, Bitburger, Palm en Grolsch. Deze merken laten wel zien duurzaamheid mee te nemen in hun bedrijfsvoering, maar er moet nog veel gebeuren. Grolsch presteert redelijk in Nederland, maar het is onduidelijk in hoeverre dit ook geldt voor de productie buiten Nederland. Warsteiner krijgt dit jaar een lager label, omdat de rapportage verouderd is. Het merk is bezig met het schrijven van een nieuw rapport, waardoor het binnenkort waarschijnlijk weer hoger op de ranglijst terechtkomt.

Onderaan vinden we twaalf merken die niet of nauwelijks laten zien het milieu belangrijk te vinden bij het brouwen van hun bier. Onder deze merken met het laagst mogelijke label, het E-label, vinden we namen als Bavaria, Duvel en Leeuw Bier. Voor Bavaria geldt, net als bij Grolsch, dat de Nederlandse productie redelijke prestaties laat zien, maar het onduidelijk is in hoeverre deze prestaties ook in het buitenland worden neergezet. Voor zowel Bavaria als Grolsch geldt dat de productie buiten Nederland niet volledig werd meegenomen in eerdere rankings van de merken, waardoor zij voorheen hoger in de ranglijst eindigden. Wij raden consumenten aan om met name de merken met een E-label voorlopig links te laten liggen en over te stappen op een van de beter presterende concurrenten. Zo kunnen we er voor zorgen dat er een opwaartse spiraal ontstaat richting een duurzamere bierindustrie.

Steun Rank a Brand
Om ons werk te kunnen verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste keuzes maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen, Vriend van Rank a Brand te worden of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Volg het laatste nieuws over het onderzoek van Rank a Brand naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken via Facebook, Twitter en Instagram en geef je op voor onze nieuwsbrief.