Hoe duurzaam zijn je favoriete merken?

Nieuws, blog en achtergronden over de duurzaamheid van merken

Top merken moeten meer duurzame katoen gebruiken

Katoen is één van de meest gebruikte soorten textiel in de wereld. Maar de productie van katoen leidt tot ernstige problemen voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van katoenboeren. Hoewel er verschillende duurzame initiatieven bestaan blijven er grote problemen en uitdagingen, en is het totale beeld van de katoenmarkt onduidelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen over de voortgang en waar verdere actie nodig is, hebben Pesticide Action Network UK (PAN UK), Solidaridad, en Wereld Natuur Fonds (WNF) aan Rank a Brand opdracht gegeven om de grootste katoenverwerkende bedrijven te onderzoeken op beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid van relatief duurzame katoen, dat wil zeggen biologische katoen, Fairtrade katoen, katoen van CmiA ( Cotton made in Africa), katoen van BCI (Better Cotton Initiative) of gerecycled katoen.

Het rapport geeft een transparant overzicht van de huidige prestaties m.b.t. duurzaam katoengebruik door katoenverwerkende bedrijven en geeft aanbevelingen voor verbetering. We hebben 37 bedrijven onderzocht die naar schatting wereldwijd het meeste katoen verwerken, en heb beoordeeld op drie aspecten: beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid. De ranking geeft een vergelijking van de prestaties van alle onderzochte bedrijven m.b.t duurzame katoen.

Het volledige rapport kan hier bekeken worden.

Samenvatting van de belangrijkste resultaten
In dit onderzoek was de maximaal haalbare score 19,5 punten. Geen enkel bedrijf haalde deze maximum score, omdat niet één bedrijf 100% relatief duurzame katoen gebruikt of volledig transparant is over beleid, herkomst en leveranciers van zijn katoen. Van de 37 onderzochte bedrijven scoren slechts acht bedrijven minimaal 3,0 van de 19,5 punten. IKEA Group is het best presterende bedrijf, met een score van 12,0 punten. C&A Global (9,0 punten), H&M Group (9,0 punten), en Adidas Group (7,75 punten) laten ook enige voortgang zien in beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid in de toeleveringsketen. Zes bedrijven scoren minder dan 1.0 punt. Twaalf bedrijven geven weinig of geen informatie over hoe ze omgaan met duurzame katoen, en scoren daarom 0 punten. Het is mogelijk dat bedrijven het beter doen dan deze resultaten laten zien, maar hierover niet communiceren met consumenten. Het kan ook zijn dat sommige merken het beter doen dan het bedrijf als geheel, aangezien duurzaamheidspraktijken sterk kunnen verschillen tussen merken van één bedrijf. We hebben op niveau van bedrijven beoordeeld, omdat PANUK, Solidaridad, en WNF van bedrijven als geheel verwachten dat ze meer duurzame katoen gaan gebruiken.

cotton nl

Een aantal bedrijven neemt deel aan initiatieven voor duurzame katoen. Bijvoorbeeld, tien van de beoordeelde bedrijven zijn aangesloten bij het Better Cotton Initiative (BCI). Bedrijven die deelnemen aan BCI ondersteunen acties om het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden terug te dringen, arbeidsomstandigheden te verbeteren, problemen met biodiversiteit aan te pakken en waterverbruik terug te dringen. Sommige bedrijven nemen deel aan andere gezamenlijke initiatieven of duurzame katoenprogramma’s. Naast meer gebruik van katoen van BCI, Fairtrade of CmiA, richten sommige bedrijven zich op het gebruik van biologische of gerecyclede katoen.

Het hoogst scorende bedrijf, IKEA Group, betrekt 78% van zijn katoen van relatief duurzame bronnen volgens de in dit onderzoek gebruikte standaarden. De meeste onderzochte bedrijven hebben geen duidelijk beleid ten aanzien van duurzame katoen. In het algemeen is er nog een groot gebrek aan informatie over beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid van duurzame katoen in de sector.

Belangrijkste conclusies
Hoewel diverse bedrijven hard werken om het goede voorbeeld te geven, is er veel ruimte en noodzaak voor verbetering in gebruik van en transparantie over duurzame katoen, en zijn er kansen om verduurzaming van de katoenmarkt te bewerkstelligen. Dit onderzoek belicht positieve ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzame katoen. Het onderzoek laat ook het gebrek zien aan openbare informatie over de onderwerpen uit dit onderzoek. Hoewel grote merken en producenten beleid hebben gepubliceerd over het gebruik van meer duurzame katoen, is traceerbaarheid in de hele keten noodzakelijk om daadwerkelijk gebruik en implementatie van dit beleid te kunnen vaststellen.

Belangrijkste aanbevelingen
Voor de slecht scorende bedrijven bevelen we aan dat deze bedrijven beleid vaststellen voor het gebruik van meer duurzame katoen. Na vaststelling van beleid zouden bedrijven ook een tijdgebonden en publieke doelstelling voor het gebruik van duurzame katoen moeten vastleggen. Bedrijven zouden er ook voor kunnen kiezen zich aan te sluiten bij initiatieven als het Better Cotton Initiative (BCI). Bedrijven die deze stappen al geïmplementeerd hebben en relatief hoge scores halen kunnen verder verbeteren door de keten van toeleveranciers in kaart te brengen en middelen inzetten om de traceerbaarheid te verbeteren.

Diverse standaarden kunnen worden toegepast voor het gebruik van relatief duurzame katoen. Gebaseerd op het Certification Assessment Tool van WNF denken we dat de volgende momenteel beschikbare standaarden voor de productie van duurzamere katoen het meest geloofwaardig zijn:
● Biologische katoen,
● Fairtrade katoen,
● Katoen van Cotton made in Africa (CmiA),
● Katoen van het Better Cotton Initiative (BCI).
Een andere – niet gestandaardiseerde – duurzame optie is gerecyclede katoen.

De leidende bedrijven uit dit onderzoek hebben goede voortgang geboekt door zich aan te sluiten bij het Better Cotton Initiative. Maar om een duurzame katoenketen te realiseren is meer actie nodig. Bedrijven die van katoen afhankelijk zijn zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gevolgen van hun handelen en het produceren van duurzame katoen moeten stimuleren. Deze bedrijven moeten signalen aan de markt geven door de aankoop van katoen van geloofwaardige duurzaamheidsprogramma’s te verhogen en transparant te rapporteren over de herkomst van hun katoen. Op deze wijze zouden deze bedrijven een grote impact kunnen hebben op verbetering van het milieu en sociale omstandigheden.

 

Steun Rank a Brand

We hebben jouw steun nodig om ons werk mogelijk te maken. Naast het doen van verantwoorde aankopen op basis van onze rankings kun je ons ook financieel steunen of meedoen aan ons onderzoek. Als je ons werk wilt steunen en je wilt aansluiten bij ons netwerk van verantwoordelijke consumenten kun je Vriend van Rank a Brand worden voor €25 per jaar, of meer als je je kunt veroorloven. Je krijgt dan zeggenschap in sectoren en merken die we onderzoeken en de criteria. Als je op de hoogte wil blijven, volg ons op Facebook en Twitter, of schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Related Posts