Hoe duurzaam zijn je favoriete merken?

Nieuws, blog en achtergronden over de duurzaamheid van merken

Hoe werkt de ranking van Rank a Brand

Op 22 juni heeft Rank a Brand samen met StoereVrouwen een ranking van cosmeticamerken gepubliceerd. Het is voor het eerst dat cosmeticamerken worden beoordeeld door Rank a Brand. Dat heeft geleid tot vragen en ook kritiek, onder andere van enkele merken die slechter uit dit onderzoek kwamen dan ze zelf hadden gehoopt en verwacht. Wij vragen van merken dat ze transparant zijn. Dus dat moeten we dan zelf ook zijn. Daarom delen we graag onze antwoorden op de meest gestelde vragen en opmerkingen over dit onderzoek en onze werkwijze.

 

Cosmetica-Banner-NL

 

Hoe zijn de criteria voor deze cosmeticaranking tot stand gekomen?

De criteria zijn door Rank a Brand opgesteld, op basis van eigen onderzoek en kennis. Daarbij is gekeken welke duurzaamheidsthema’s in deze sector actueel zijn (ook bij andere ngo’s en bedrijven, en in het buitenland) en is gekeken naar duurzaamheidsthema’s op de website van de branche van cosmeticabedrijven NCV. We hebben veel gebruik gemaakt van criteria die we ook voor andere sectoren gebruiken, naast een aantal specifiek criteria die voor cosmetica relevant zijn. Voor deze sector hebben we vooral gekeken naar milieu & gezondheid. Daarnaast ook klimaatimpact, arbeidsomstandigheden (o.a. kinderarbeid) en dierenwelzijn. De criteria zijn zo opgesteld dat er een duidelijk ja of nee op kan worden gegeven, om interpretatieverschillen te voorkomen. Dat betekent ook dat merken heel specifieke informatie moeten geven. De ja/nee antwoorden zijn gebruikelijk bij benchmarks. StoereVrouwen heeft bij de opdrachtverlening laten weten welke duurzaamheidsthema’s op hoofdlijnen ten minste aan de orde moesten komen, maar heeft de keuze voor de specifieke thema’s, criteria en vragen geheel overgelaten aan Rank a Brand.

Waarom zijn parabenen opgenomen in de criteria, terwijl niet vaststaat dat die schadelijk zijn?

De schadelijkheid van parabenen staat niet vast. Wetenschappelijke en andere bronnen spreken elkaar tegen. Wij hanteren het voorzorgscriterium: zolang niet is vast komen te staan dat ze niet schadelijk zijn zouden ze niet gebruikt moeten worden. Want als er eenmaal schade aan gezondheid is opgetreden kan het niet meer worden teruggedraaid.

Hoe kan het dat sommige merken die bekend staan als duurzaam zo slecht scoren in de ranking?

Dat kan twee dingen betekenen. Mogelijk zijn ze in werkelijkheid minder duurzaam dan ze beweren, en hebben ze hun duurzame ambities nog niet in praktijk gebracht. Of ze hebben dat wel, maar communiceren daarover niet voldoende specifiek, zodat het voor de consument en voor ons niet controleerbaar is.

Waarom gebruikt Rank a Brand alleen openbare informatie?

Wij vinden dat merken niet alleen duurzaam en maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen, maar daar ook volledig transparant en toetsbaar op moeten zijn. De consument heeft recht op duidelijke informatie, en dat is de verantwoordelijkheid van het merk zelf. Er is ook geen enkele goede reden waarom merken die duurzaam bezig zijn daarover niet transparant zouden kunnen rapporteren.

Kun je wel volledig vertrouwen op informatie die bedrijven zelf publiceren?

Waar mogelijk hebben we de criteria zo opgesteld dat merken niet alleen moet zeggen maar ook moeten aantonen dat ze hun zaken op orde hebben. Daarbij maken we gebruik van erkende certificeringen door onafhankelijke derden (zoals Natrue, BDIH, Demeter en Ecocert), voor zover die echt wat voorstellen en verder gaan dan ‘greenwashing’ (je duurzamer voordoen dan je bent). Ook leert de ervaring dat als bedrijven onwaarheden verkondigen ze daar wel door concurrenten, NGO’s of anderen op gecorrigeerd worden.

Hebben sommige merken betaald voor het onderzoek en komen ze daarom beter uit de ranking dan anderen?

Rank a Brand heeft geen geld ontvangen van merken of bedrijven. Rank a Brand is voor dit onderzoek betaald door StoereVrouwen. StoereVrouwen heeft wel geld ontvangen van enkele merken, als ondersteuning voor hun Natural Beautycase campagne, waarvan de ranking onderdeel is. Rank a Brand wist niet welke merken dat waren, dus het heeft de ranking op geen enkele wijze beïnvloed. En ook onder de merken die geld aan de Natural Beautycase Campagne hebben gegeven zijn er die geklaagd hebben over de uitkomsten van het onderzoek. Wel zie je dat veel merken die de campagne steunen relatief goed scoren. Waarschijnlijk omdat juist deze merken actief bezig zijn met duurzaamheid en ook daarom de campagne van StoereVrouwen willen steunen.

Hebben alle merken de resultaten vooraf ingezien en feedback kunnen geven?

Rank a Brand heeft alle merken enkele weken voor publicatie een email gestuurd met de voorlopige resultaten en het verzoek de gegevens te checken en daarop te reageren. Zo doen we dat altijd. Ongeveer de helft van de merken heeft daarvan gebruik gemaakt en een reactie gestuurd. Dit heeft geleid tot minimale aanpassingen; het totaalbeeld werd er niet anders door. We hebben echter ook gemerkt dat veel merken de mail over het hoofd hebben gezien, niet naar de juiste persoon doorgestuurd of niet serieus genomen. Dat betreuren we. Enkele van die merken hebben na publicatie alsnog gereageerd. Als uit die reacties nieuwe informatie naar voren komt, of als merken extra informatie publiceren, dan passen we indien nodig de score op onze website aan. Tot nu toe hebben we nog geen bijstellingen hoeven door te voeren, maar we zijn nog in dialoog met enkele merken.

Waar vind ik meer informatie over de werkwijze van Rank a Brand?

Hier: http://www.rankabrand.nl/home/Hoe-we-werken

En hier: http://www.rankabrand.nl/home/wat-we-doen

 

Steun Rank a Brand

Om ons werk te blijven verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste aankoopkeuzen maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook en Twitter of je op te geven voor onze nieuwsbrief op onze website om op de hoogte blijven van ons onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken.

Duurzaamheid cosmetica verdient geen schoonheidsprijs

In samenwerking met StoereVrouwen heeft Rank a Brand weer een nieuwe sector onder de duurzame loep genomen: cosmeticamerken. StoereVrouwen is een platform en campagnebureau dat al tien jaar stimuleert om de macht van je portemonnee positief en bewust te gebruiken, door je euro’s te spenderen aan merken en bedrijven waar je achter staat. Met campagnes als Natural Beauty Case, Groene Sint, Strip for Fair Fashion en Fair Valentine heeft StoereVrouwen belangrijke duurzame thema’s onder de aandacht gebracht.

Cosmetica-Banner-NL

Voor het onderzoek is gekeken naar de prestaties van de cosmeticamerken op verschillende punten binnen de thema’s klimaat, milieu, dierenwelzijn, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Het volledige rapport vind je hier. Uit het onderzoek komt naar voren dat, net als in de meeste sectoren die door Rank a Brand zijn onderzocht, de overgrote meerderheid van de merken nog altijd slecht presteren. Gelukkig zijn er echter wel verschillende uitzonderingen te vinden voor de ethische consument.

De winnaar(s)
Het best presterende merk is Weleda, met 17 van de 26 te behalen punten (65%). Deze score levert het merk een B-label op, wat betekent dat het merk goed op weg is richting duurzaamheid. Weleda doet het vooral goed op het gebied van milieu- en gezondheidsbeleid. Het merk gebruikt alleen natuurlijke ingrediënten voor zijn producten en maakt geen gebruik van mogelijk schadelijke stoffen zoals synthetische geurtjes. Weleda maakt ook geen gebruik van dierproeven, gebruikt voornamelijk hernieuwbare en/of biologisch gecertificeerde ingrediënten en laat een duidelijk beleid zien om het gebruik van water, materialen, afval en verpakkingen te verminderen.

Scorecard_cosmetics

Met een score van 58% krijgen Dr. Hauschka, Logona en Santé ook het B-label. Net als Weleda presteren deze merken goed op het gebied van milieu en gezondheid. Dit wordt bereikt door onder meer het verminderen van schadelijke stoffen, geen gebruik van stoffen die uit aardolie worden gemaakt en het minimaliseren van afval (inclusief het jaarlijks rapporteren over de jaarlijkse voetafdruk voor afvalmaterialen). Vier andere merken, Botanique (54%), Lavera, Living Nature en Zao (alle drie 46%), ontvangen het C-label. Dit geeft aan dat ze redelijk op weg zijn richting duurzaamheid, maar dat er nog genoeg verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om het juist en volledig informeren van consumenten.

De algemene trend
De prestaties van de cosmeticasector als geheel zijn niet iets om trots op te zijn. Van de 30 onderzochte merken komen 22 niet verder dan een score van 30%. Van deze 22 merken krijgen negen zelfs het laagst mogelijke label, het E-label, wat betekent dat de verantwoordelijke consument deze merken voorlopig beter links kan laten liggen. Deze negen merken zijn Aveda, Biodermal, Kruidvat, Estée Lauder, HEMA, MAC, Rituals, De Tuinen en Rimmel London.

Een positief punt is dat alle merken al een beleid laten zien om hun CO2-uitstoot te verlagen. Daar staat helaas tegenover dat dit beleid ook veelal alles is wat de merken laten zien op dit vlak. Het publiceren van de CO2-uitstoot wordt nog gedaan door ongeveer een kwart van de merken, terwijl (het duidelijk informeren over) het gebruik van ten minste 25% groene elektriciteit slechts door één merk wordt bereikt: Botanique. Verschillende andere merken zeggen wel gebruik te maken van zulke energie, maar maken niet of onvoldoende duidelijk om wat voor energie het gaat en waar het vandaan komt.

Een ander gebied waar nog veel te verbeteren valt is arbeidsomstandigheden. Aangezien veel ingrediënten uit lagelonenlanden komen, is het noodzakelijk dat merken hun verantwoordelijkheid nemen om de ethische behandeling van arbeiders in deze landen te garanderen. Hoewel drie van de vier criteria die we hebben onderzocht binnen dit thema door geen van de merken positief werd gescoord, laat een meerderheid van 23 van de 30 merken zien ingrediënten te kopen van plantages die geen gebruik maken van kinder- en slavenarbeid en betere werkomstandigheden voor de boeren kennen, tenminste tot op zekere hoogte.

Steun Rank a Brand
De volledige lijst met onderzochte merken vind je op de overzichtspagina van cosmeticamerken op Rank a Brand. Door op een merk te klikken vind je meer informatie over onze beoordeling. Bovendien kun je het merk via deze pagina een bericht sturen om ze te stimuleren hun productie (nog verder) te verduurzamen.

Om ons werk te blijven verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste aankoopkeuzen maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook en Twitter of je op te geven voor onze nieuwsbrief op onze website om op de hoogte blijven van ons onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken.

Top merken moeten meer duurzame katoen gebruiken

Katoen is één van de meest gebruikte soorten textiel in de wereld. Maar de productie van katoen leidt tot ernstige problemen voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van katoenboeren. Hoewel er verschillende duurzame initiatieven bestaan blijven er grote problemen en uitdagingen, en is het totale beeld van de katoenmarkt onduidelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen over de voortgang en waar verdere actie nodig is, hebben Pesticide Action Network UK (PAN UK), Solidaridad, en Wereld Natuur Fonds (WNF) aan Rank a Brand opdracht gegeven om de grootste katoenverwerkende bedrijven te onderzoeken op beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid van relatief duurzame katoen, dat wil zeggen biologische katoen, Fairtrade katoen, katoen van CmiA ( Cotton made in Africa), katoen van BCI (Better Cotton Initiative) of gerecycled katoen.

Het rapport geeft een transparant overzicht van de huidige prestaties m.b.t. duurzaam katoengebruik door katoenverwerkende bedrijven en geeft aanbevelingen voor verbetering. We hebben 37 bedrijven onderzocht die naar schatting wereldwijd het meeste katoen verwerken, en heb beoordeeld op drie aspecten: beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid. De ranking geeft een vergelijking van de prestaties van alle onderzochte bedrijven m.b.t duurzame katoen.

Het volledige rapport kan hier bekeken worden.

Samenvatting van de belangrijkste resultaten
In dit onderzoek was de maximaal haalbare score 19,5 punten. Geen enkel bedrijf haalde deze maximum score, omdat niet één bedrijf 100% relatief duurzame katoen gebruikt of volledig transparant is over beleid, herkomst en leveranciers van zijn katoen. Van de 37 onderzochte bedrijven scoren slechts acht bedrijven minimaal 3,0 van de 19,5 punten. IKEA Group is het best presterende bedrijf, met een score van 12,0 punten. C&A Global (9,0 punten), H&M Group (9,0 punten), en Adidas Group (7,75 punten) laten ook enige voortgang zien in beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid in de toeleveringsketen. Zes bedrijven scoren minder dan 1.0 punt. Twaalf bedrijven geven weinig of geen informatie over hoe ze omgaan met duurzame katoen, en scoren daarom 0 punten. Het is mogelijk dat bedrijven het beter doen dan deze resultaten laten zien, maar hierover niet communiceren met consumenten. Het kan ook zijn dat sommige merken het beter doen dan het bedrijf als geheel, aangezien duurzaamheidspraktijken sterk kunnen verschillen tussen merken van één bedrijf. We hebben op niveau van bedrijven beoordeeld, omdat PANUK, Solidaridad, en WNF van bedrijven als geheel verwachten dat ze meer duurzame katoen gaan gebruiken.

cotton nl

Een aantal bedrijven neemt deel aan initiatieven voor duurzame katoen. Bijvoorbeeld, tien van de beoordeelde bedrijven zijn aangesloten bij het Better Cotton Initiative (BCI). Bedrijven die deelnemen aan BCI ondersteunen acties om het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden terug te dringen, arbeidsomstandigheden te verbeteren, problemen met biodiversiteit aan te pakken en waterverbruik terug te dringen. Sommige bedrijven nemen deel aan andere gezamenlijke initiatieven of duurzame katoenprogramma’s. Naast meer gebruik van katoen van BCI, Fairtrade of CmiA, richten sommige bedrijven zich op het gebruik van biologische of gerecyclede katoen.

Het hoogst scorende bedrijf, IKEA Group, betrekt 78% van zijn katoen van relatief duurzame bronnen volgens de in dit onderzoek gebruikte standaarden. De meeste onderzochte bedrijven hebben geen duidelijk beleid ten aanzien van duurzame katoen. In het algemeen is er nog een groot gebrek aan informatie over beleid, daadwerkelijk gebruik en traceerbaarheid van duurzame katoen in de sector.

Belangrijkste conclusies
Hoewel diverse bedrijven hard werken om het goede voorbeeld te geven, is er veel ruimte en noodzaak voor verbetering in gebruik van en transparantie over duurzame katoen, en zijn er kansen om verduurzaming van de katoenmarkt te bewerkstelligen. Dit onderzoek belicht positieve ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzame katoen. Het onderzoek laat ook het gebrek zien aan openbare informatie over de onderwerpen uit dit onderzoek. Hoewel grote merken en producenten beleid hebben gepubliceerd over het gebruik van meer duurzame katoen, is traceerbaarheid in de hele keten noodzakelijk om daadwerkelijk gebruik en implementatie van dit beleid te kunnen vaststellen.

Belangrijkste aanbevelingen
Voor de slecht scorende bedrijven bevelen we aan dat deze bedrijven beleid vaststellen voor het gebruik van meer duurzame katoen. Na vaststelling van beleid zouden bedrijven ook een tijdgebonden en publieke doelstelling voor het gebruik van duurzame katoen moeten vastleggen. Bedrijven zouden er ook voor kunnen kiezen zich aan te sluiten bij initiatieven als het Better Cotton Initiative (BCI). Bedrijven die deze stappen al geïmplementeerd hebben en relatief hoge scores halen kunnen verder verbeteren door de keten van toeleveranciers in kaart te brengen en middelen inzetten om de traceerbaarheid te verbeteren.

Diverse standaarden kunnen worden toegepast voor het gebruik van relatief duurzame katoen. Gebaseerd op het Certification Assessment Tool van WNF denken we dat de volgende momenteel beschikbare standaarden voor de productie van duurzamere katoen het meest geloofwaardig zijn:
● Biologische katoen,
● Fairtrade katoen,
● Katoen van Cotton made in Africa (CmiA),
● Katoen van het Better Cotton Initiative (BCI).
Een andere – niet gestandaardiseerde – duurzame optie is gerecyclede katoen.

De leidende bedrijven uit dit onderzoek hebben goede voortgang geboekt door zich aan te sluiten bij het Better Cotton Initiative. Maar om een duurzame katoenketen te realiseren is meer actie nodig. Bedrijven die van katoen afhankelijk zijn zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gevolgen van hun handelen en het produceren van duurzame katoen moeten stimuleren. Deze bedrijven moeten signalen aan de markt geven door de aankoop van katoen van geloofwaardige duurzaamheidsprogramma’s te verhogen en transparant te rapporteren over de herkomst van hun katoen. Op deze wijze zouden deze bedrijven een grote impact kunnen hebben op verbetering van het milieu en sociale omstandigheden.

 

Steun Rank a Brand

We hebben jouw steun nodig om ons werk mogelijk te maken. Naast het doen van verantwoorde aankopen op basis van onze rankings kun je ons ook financieel steunen of meedoen aan ons onderzoek. Als je ons werk wilt steunen en je wilt aansluiten bij ons netwerk van verantwoordelijke consumenten kun je Vriend van Rank a Brand worden voor €25 per jaar, of meer als je je kunt veroorloven. Je krijgt dan zeggenschap in sectoren en merken die we onderzoeken en de criteria. Als je op de hoogte wil blijven, volg ons op Facebook en Twitter, of schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Meerderheid elektronicamerken amper duurzaam bezig

Banner-Electronics-Update-2016-NL

Elektronicamerken kunnen en moeten veel meer doen aan duurzaamheid. Fairphone geeft het goede voorbeeld en ook drie andere merken, Apple, HP en ASUS, maken goede vorderingen als het gaat om duurzaamheid door de uitdagingen en kansen te omarmen. De overige 15 merken uit ons onderzoek presteren onvoldoende op het gebied van duurzaamheid.

Elektronicamerken moeten in de hele levenscyclus van hun producten uitdagingen op het gebied van duurzaamheid het hoofd bieden, van mijnbouw en gebruik van chemicaliën tot het verantwoord omgaan met afgedankte producten en recycling. Veel elektronicamerken hebben echter nog niet de kans gegrepen om de problemen aan te pakken, zoals energieverbruik van producten, verlening van de levensduur, terugname of recyclen van afgedankte producten, uitbannen van giftige stoffen en schadelijke chemicaliën en het vermijden van delfstoffen uit mijnen in conflictgebieden. De elektronicasector heeft de mogelijkheid om de inspanningen om te verduurzamen op te voeren en zou dit thema hoog op de agenda moeten zetten. Helaas zijn veel merken hier nog onvoldoende mee bezig.

Aan het begin van de levenscyclus van elektronica worden grondstoffen onttrokken aan de aarde en worden giftige stoffen en chemicaliën gebruikt om elektronicaproducten te fabriceren. Bijvoorbeeld, volgens Greenpeace leiden plastics en brandvertragende middelen die gebruikt worden in elektronica tot de meest schadelijke chemicaliën. De mijnbouw van grondstoffen voor elektronica vind vaak plaats in conflictgebieden, zoals in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen, waarbij schendingen van mensenrechten plaatsvinden. Een aantal initiatieven zijn genomen om deze problemen aan te pakken, zoals het Conflict-Free Smelter Program en IDH Bangka Tin Working Group.

Electronics-update-2016-NL-2

Merken hebben ook de mogelijkheid om duurzaamheidsproblemen aan te pakken die optreden tijdens het gebruik van elektronicaproducten. Met certificeringsprogramma’s zoals Energy Star kan het energieverbruik met teruggedrongen met 30 tot 50%, afhankelijk van het soort product. Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen zijn elektronicaproducten steeds sneller verouderd. Sommige merken staan er om bekend dat ze hun producten zo ontwerpen dat ze maar korte tijd meegaan om de consument te dwingen hun oude apparaat weg te doen en een nieuw model te kopen. Dit is een probleem omdat volgens een schatting van de Verenigde Naties in 2014 wereldwijd ongeveer 41,8 miljoen ton aan elektronisch afval (E-waste) werd gegeneerd, waarvan slechts 15% werd teruggenomen of gerecycled. De verwachting is dat in 2018 de hoeveelheid E-waste zal zijn gegroeid tot 50 miljoen ton.

Elektronicamerken kunnen helpen dit probleem aan te pakken door programma’s in te voeren voor terugname en recycling om de consumenten te stimuleren verantwoordelijk om te gaan met hun afval. Daarmee kunnen elektronicamerken ook waardevolle materialen terugwinnen uit afgedankte producten en ze hergebruiken voor nieuwe producten. Zo kunnen ze de levenscyclus van hun producten rond maken en bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. Afval van elektronica komt vaak terecht in ontwikkelingslanden op open stortplaatsen, waar het leidt tot vervuiling van grondwater, of bij verbranding leidt tot uitstoot van giftige stoffen in de lucht.

Van de door ons onderzochte elektronicamerken haalt geen enkel merk het hoogst mogelijke label van Rank a Brand, een A-label. Fairphone haalt als enige het B-label. Drie andere merken, Apple, HP en ASUS zijn goed op weg en krijgen het C-label. Van de overige merken uit ons onderzoek krijgen er 11 een D-label en 4 het laagst mogelijke E-label: HTC, Huawei, Nintendo en ZTE. Rank a Brand adviseert om deze 4 merken niet te kopen.

Fairphone is het enige merk uit ons onderzoek dat een voldoende beleid publiceert met betrekking tot arbeidsomstandigheden en rapporteert over de behaalde resultaten op dit gebied in de fabriek van zijn toeleverancier. Fairphone is ook het enige merk dat opladers alleen als optie aanbiedt, minstens 20% gerecyclede plastics gebruikt in haar producten, een actief beleid voert om de levensduur van haar producten te verlengen en alleen vervangbare batterijen toepast. Apple scoort het best in deze sector op klimaatbeleid, met op één na alle punten voor dit onderdeel. HP hoort ook bij de best-scorende merken, onder andere door maatregelen om waterverbruik in hun eigen productie en bij leveranciers terug te dringen. Meer informatie over de verschillende merken vind je hier. We hopen dat in de toekomst meer elektronicamerken een goede score halen. Om ze daartoe aan te zetten kun je hier jouw favoriete merk een por geven.

We hebben jouw steun nodig om ons werk mogelijk te maken. Naast het doen van verantwoorde aankopen op basis van onze rankings kun je ons ook financieel steunen of meedoen aan ons onderzoek. Als je ons werk wilt steunen en je wilt aansluiten bij ons netwerk van verantwoordelijke consumenten kun je Vriend van Rank a Brand worden voor €25 per jaar, of meer als je je kunt veroorloven. Je krijgt dan zeggenschap in sectoren en merken die we onderzoeken en de criteria. Als je op de hoogte wil blijven, volg ons op Facebook en Twitter, of schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Winkelen bij webshops niet onbezorgd duurzaam

In de consumentendetailhandel hebben webshops het voordeel dat ze niet gevestigd zijn in gebouwen die elektriciteit, gas en water verbruiken. Webshops produceren zelf niet en maken op die manier geen afval, ook nemen ze geen ruimte in die normaal aan de bewoners van het betreffende gebied is toebedeeld. Ondanks deze voordelen voor webshops op het gebied van duurzaamheid hebben ze hun eigen impact op het milieu. Invloed op het milieu door de uitstoot van broeikaseffecten als gevolg van onder andere transport en het verbruik van verpakkingen. De negatieve ecologische voetafdruk wordt mede veroorzaakt door de grote hoeveelheid aan door consumenten geretourneerde producten. Chronische retourneerders ofwel returnaholics sturen soms meer dan de helft van de bestelde producten terug en gebruiken hun huiskamer als paskamer.

In Duitsland bijvoorbeeld wordt één derde van de online bestellingen geretourneerd, in aantallen is dat 250 miljoen terug gestuurde bestellingen per jaar. In Nederland werd in 2015 voor ruim €15 miljard uitgegeven aan online shopping. Van Wehkamp was in 2014 bekend dat 40% van de aankopen geretourneerd werd. Indien dit gemiddeld geldt voor Nederland dan vertegenwoordigd dit een waarde van €6 miljard.

Volgens een rapport van het World Economic Forum, wordt ongeveer 5,5% van de uitstoot van broeikaseffecten op aarde veroorzaakt door distributie, de logistieke sector. In de Verenigde Staten leidt de afhankelijkheid van kunststoffen en onnodige verpakkingen tot jaarlijks 29 miljoen ton aan biologisch niet-afbreekbaar afval op de stortplaatsen.

De webshopsector presteert op het gebied van duurzaamheid slecht in vergelijking met andere sectoren zoals telecommunicatie, websites en modeketens. Geen van de beoordeelde webshops haalde dit jaar een betere score dan vorig jaar, er is geen zichtbare vooruitgang geboekt. Geen enkel merk scoorde hoger dan een C-label, van de 20 beoordeelde merken kregen er 18 een E-label, de laagste score. Er is sprake van relatief veel nieuwe merken in de webshop branche, je zou verwachten dat nieuwe merken een hoger ambitie niveau en meer innoveren om duurzaamheids-doelstellingen te realiseren. De helft van de merken heeft geen beleid gepubliceerd om CO2-uitstoot te reduceren. Het hergebruik of recyclen van verpakkingen of het reduceren van het gewicht van verpakkingen wordt bij geen enkele webshop zichtbaar toegepast.

Het Duitse postordermerk Otto haalt als enige merk een C-label. Deze score verdient Otto door het openbaar maken en reduceren van de klimaat voetafdruk, het maken van milieu- en sociaal vriendelijke keuzes en de informatie voorziening hierover aan haar consumenten. Verder rapporteert Otto haar papier-voetafdruk, is er een arbeidsomstandigheden beleid geïmplementeerd voor eigen- en tijdelijk personeel en voor leveranciers. Het andere merk dat hoger scoort dan een E-label is Bol.com. Bol.com behaald een tweede plaats in de webshop ranking met een D-label onder andere door haar inspanningen om 95% van de verzenddozen met FSC-certificaat (Forest Stewardship Council) te gebruiken.

Scorecard-Webshop-update-2016-NL

Verder valt er in de webshop-branche heel veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid. De hele sector heeft een flinke por nodig. Beginnende met het terugdringen van het aantal returnaholics. Wij als consumenten moeten ook kritisch zijn over ons eigen gedrag.

Ben je op zoek naar specifieke informatie over merken, selecteer je favoriete merk en indien je het nodig vindt geef het merk een por om te stimuleren tot verbetering. Hoe meer je je stem laat horen hoe sneller het gedrag van de merkhouder zal veranderen. Rank a Brand spreekt de verwachting uit dat de scores zullen verbeteren door inspanningen van de merken.

Om ons werk uit te kunnen blijven voeren hebben we jouw hulp nodig. Door het maken van de juiste keuzes als duurzame consument op basis van onderzoek van Rank a Brand draag je bij aan bewustwording bij merkhouders. Wij kunnen jouw hulp ook gebruiken! Als je het werk van Rank a Brand wilt steunen wordt dan Vriend van Rank a Brand. Wij vragen onze Vrienden een bijdrage van €25 per jaar, of meer indien je dat kunt veroorloven. Wil je Vriend van Rank a Brand worden, ga dan naar de website. Verder willen we je vragen dit bericht te delen met je vrienden en bekenden

Wil je op de hoogte geworden houden over onze onderzoeken naar de duurzaamheidsprestaties van bekende en wellicht nog onbekende merken? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven voor onze nieuwsbrief via onze website. Een meer actieve bijdrage zou je kunnen leveren door ons te helpen als vrijwilliger. Je kunt helpen met het beoordelen van merken of het schrijven van blogs en er is natuurlijk veel meer te doen achter de schermen van Rank a Brand. Meld je aan via de website.

Genoeg duurzame alternatieven energieleveranciers

In oktober 2015 kwamen de Consumentenbond, Hivos, Greenpeace, Natuur & Milieu, WNF en WISE met hun nieuwste beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van 37 Nederlandse energieleveranciers. In januari werd er nog een update van dit rapport gepubliceerd. Rank a Brand heeft uit dit onderzoek de energieleveranciers voor de particuliere markt overgenomen en toegevoegd aan de ranglijst van energieleveranciers. Business-to-business-leveranciers (vijf stuks) zijn niet meegenomen.

Meerdere groene aanbieders, maar minder groene stroom
Uit het onderzoek blijkt dat dankzij goedkope steenkool de leveranciers in 2014 gemiddeld meer “grijze” stroom uit steenkool produceerden. Een slechte ontwikkeling, maar gelukkig is er ook goed nieuws. Hoewel een van de conclusies uit het onderzoek is dat de stroomvoorziening in Nederland steeds grijzer wordt, is duidelijk te zien dat consumenten behoorlijk wat keuze hebben uit duurzamere alternatieven. Drie leveranciers scoren de hoogst mogelijke score, een 10: DE Unie (Duurzame Energie Unie), Pure Energie en Qurrent. Ook nieuwkomer Vandebron doet het goed met een 9,3. Het duurzame advies dat Rank a Brand meegeeft aan consumenten is: stap over op een van deze vier koplopers.

Energy_Brands_Update_2016_NL

De best presterende en grootste energieleveranciers voor de consumentenmarkt

Beduidend slechter presteert Huismerk Energie; het merk stond in de ranglijst van vorig jaar nog bovenaan, maar is dit jaar gedaald tot in de middenmoot. Dezelfde ontwikkeling is te zien bij De Groene Belangen Behartiger (DGB Energie) en Qwint Energie, doordat deze bedrijven niet meer direct bij de bron inkopen, maar zijn overgestapt op een handelsmix.

Hoe presteren de grote namen?
Van de vijf grote reuzen die samen meer dan 75% van de Nederlandse markt in handen hebben, Essent, NUON, E.ON, Engie en Eneco, valt alleen Eneco nog net in de groep voorlopers. Eneco krijgt een 6,6 en staat daarmee op de zevende plaats. Nuon blijft flink achter met een 3,9 en Essent staat zelfs op de allerlaagste plaats met een 3,0. Opmerkelijk, want deze bedrijven suggereren in hun televisiereclames goed bezig te zijn met verduurzaming. Engie (5,9) en E.ON (4,8) blijven hangen in de middenmoot. De gemiddelde score van de energieleveranciers voor de consumentenmarkt bleef op een vergelijkbaar niveau; van een 5,7 in 2014 naar een 5,5 in 2015. Dit heeft voornamelijk te maken met de slechte prestaties van de grotere bedrijven. Verder is het verschil met business-to-business-leveranciers op dit vlak groot. Deze leveranciers laten een daling zien in verduurzaming van 5,2 naar 4,4.

De originele ranglijst

Wat kan ik doen?
Nu er al zoveel bewijs is dat het klimaat verandert en dit flinke nadelige gevolgen kan hebben, is het niet verstandig in te blijven zetten op stroom uit fossiele brandstoffen. De organisaties die het onderzoek hebben uitgevoerd willen consumenten dan ook stimuleren over te stappen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de ‘groene energie vergelijker’ gebruiken.

Rank a Brand onderstreept dit natuurlijk van harte. Door over te stappen op de beter presterende leveranciers stimuleer je hun goede prestaties. Bovendien geef je hiermee een krachtig signaal af aan de achterblijvers dat hun bedrijfsvoering achterhaald is en nodig moet veranderen. Verder wil Rank a Brand consumenten stimuleren de grootste vervuilers, te weten NUON, Atoomstroom, DGB Energie en voornamelijk Essent, een zetje te geven. Dit kun je doen via hun pagina op onze website.

Kortom: wij als consumenten maken het verschil en kunnen grote invloed uitoefenen. Het is daarom ook goed dat wij deze invloed aanwenden. De groene koplopers hebben momenteel nog een relatief klein aandeel van de Nederlandse energiemarkt in handen. Het aandeel van de groene koplopers kan alleen groter worden doordat consumenten overstappen. Tijd voor actie dus!

Nederland wordt steeds groener
De volledige lijst met onderzochte merken vind je op de overzichtspagina van energieleveranciers op Rank a Brand. Door op een merk te klikken vind je meer informatie over onze beoordeling. Bovendien kun je het merk via deze pagina een bericht sturen om ze te stimuleren duurzamere energie te verkopen.

Om ons werk te blijven verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste aankoopkeuzen maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te helpen met ons onderzoek. Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook en Twitter of je op te geven voor onze nieuwsbrief op onze website om op de hoogte blijven van ons onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken.

Rank a Brand, uitgelegd in een kleine 69 seconden

Om een duidelijker beeld te geven van het werk dat we doen hebben we een nieuwe video laten maken. We hopen dat jullie hem net zo leuk vinden als wij!

Ook bedanken we onze vrienden van INAGAWA voor het maken van de video.

Warm en groen de laatste koude winterdagen doorkomen

Wat is er fijner dan met dit weer met een goed boek en een warme kop thee of hete koffie weg te kruipen? Voeg daar nog wat bananen en ananas aan toe voor vitaminen en vezels en de laatste dagen van de winter zijn zo voorbij. Hoewel deze producten het leven aangenamer maken, lijken teveel merken die ze maken niet het beste voor te hebben met de wereld. De uitkomst van de updates in de thee- en koffiesector vallen tegen in vergelijking met vorig jaar, hoewel dit voornamelijk te wijten is aan de strengere criteria die we dit jaar toegepast hebben bij de beoordelingen. Ook de tropisch-fruitsector is in een collectieve val naar beneden geduikeld. Maar, wat zijn dan de beste opties om warm en gezond te blijven deze winter? Laten we ter zake komen.

Coffee_Tea_Banner_NL

Zwarte koffie, groene thee, of toch andersom?

Op de Nederlandse markt zijn veel B-labels behaald, maar gelukkig is het 2016 en heeft Hesselink Koffie de goede voornemens nog niet gebroken. Hierdoor krijgt dit merk nu een A-label! Dit komt mede door het gebruik van 100% Rainforest Alliance-gecertificeerde koffiebonen en hun duidelijke rapporten. Net onder Hesselink Koffie staan nog vier merken met een B-label, namelijk Café de Origen, Red Beans, Peeze en Fair Trade Original. In totaal zorgt dit voor een behoorlijk groot aanbod aan koffie in de Nederlandsche schappen, wat helaas niet het geval is voor de keuze in theezakjes. In de theesector is er namelijk maar één merk dat het B-label verdient, Fair Trade Original.

Bittere koffie

Terwijl een groot aandeel van de koffiemerken het A- of B-label behaalt, zijn er geen C-labels uitgedeeld. Wel zijn er verschijdene D-labels vergeven, helaas vooral onder de grotere, meest verkrijgbare merken, zoals Nespresso, Nescafé, Lavazza, Douwe Egberts en Starbucks. Helemaal onderaan onze ranglijst zijn zeven merken te vinden die niet verder komen dan het laagste E-label, waaronder illy, Segafredo en CoffeeCompany. Hun lage score komt voornamelijk door het magere rapporteren van hun duurzaamheidsprestaties.

Theeleuten

Voor degenen die liever een milder kopje thee drinken blijkt dat kopje toch niet zo mild te zijn voor de wereld als je zou hopen. Naast het genoemde B-label (Fair Trade Original) zijn er nog drie merken met een C-label in deze sector, namelijk Markant, Piramide en Zonnatura. Wel is het goed om op te merken dat deze merken in verscheidene supermarkten te halen zijn en daarom makkelijker meegenomen kunnen worden in de alledaagse boodschappen. Een D-label krijgen de merken Simon Lévelt, Yogi Tea, Pickwick en Twinings. Het is interessant om te zien dat onder de vijf slechtst scorende merken ook Tazo te vinden is, aangezien dit merk onderdeel is van Starbucks, maar wel slechter presteert dan Starbucks in de koffiesector. Dit komt doordat Starbucks niet rapporteert over het exacte gedeelte van de theeblaadjes dat Fairtrade-gecertificeerd is. Dit percentage benoemt Starbucks wel met betrekking tot de koffiebonen.

Bestaat groene thee dan wel?

Over het algemeen lijken zowel de thee- als de koffiesector moeite te hebben met het treffen van en rapporteren over klimaatmaatregelen. Dit blijkt helemaal het geval te zijn voor theemerken, waar alleen Twinings moeite doet om hun klimaatbeleid te rapporteren. Onder de koffiemerken zijn er meerdere merken die hun best doen te rapporteren, met Hesselink Koffie vooraan en daarachter Nestlé (eigenaar van zowel Nescafé als Nespresso). Over het algemeen zet deze uitkomst de beide sectoren niet in het meest fraaie daglicht. Daarom is het leuk om op te merken dat er wel twee A-labels aan twee Duitse merken uitgedeeld zijn, namelijk GEPA en Lebensbaum. Zij behalen deze score voor zowel hun koffie- als hun theeproductie. Beide merken zijn duidelijk in hun communicatie met de consument.

Nog geen bananenbomen in Nederland

Helaas krijgen alle tropisch-fruitmerken een E-label bij deze laatste update. Ter vergelijking: vorig jaar haalden alle vijf merken in deze sector nog een D-label. Deze lage scores lijken voornamelijk te komen door de magere vorm van rapporteren die in de gehele sector te zien is. Wel wordt hier en daar wat gezegd over de certificering van producten en vermindering van het verpakkingsmateriaal en afval. Chiquita, Del Monte en Dole lijken nog wel enige moeite te doen, maar komen niet ver door het grote gebrek aan concrete informatie. Omdat al deze merken zo laag scoren, adviseren wij de producten van deze merken voorlopig niet te kopen en op zoek te gaan naar betere alternatieven. In Duitsland is zo een beter alternatief al wel beschikbaar, namelijk het Costa Ricaanse merk Sixaola. Helaas is dit merk, dat een A-label haalt, (nog) niet verkrijgbaar in Nederland. Wanneer je op de hoogte bent van een goed alternatief op de Nederlandse markt, laat het ons weten en maak eventueel een kleine donatie, zodat wij ook dat merk kunnen meenemen in onze ranglijst.

Hopelijk de laatste donkere dagen voor koffie en thee

Hoewel er voor koffie en thee wel degelijk goede opties te verkrijgen zijn, valt de score voor de meerderheid van de merken toch tegen. Als je op zoek bent naar specifiekere informatie of de ranking van een merk in zijn geheel, dan kun je dat vinden op de overzichtspagina van de koffiemerken, van theemerken en van tropisch fruit. Zoek je favoriete merk op en geef het een zetje in de juiste richting.

Om ons werk te blijven verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste aankoopkeuzen maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te werken aan ons onderzoek. Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook en Twitter of je op te geven voor onze nieuwsbrief op onze website om op de hoogte blijven van ons onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken.

Fair Trade Original en Tony’s maken puurste chocolade

De chocoladesector is de eerste sector die we in 2016 behandelen. De resultaten, die lopen van A-label (beste score) naar E-label (slechtste score), zijn gemengd. Net als in de meeste sectoren halen de meeste merken niet hoger dan een D-label. Daar staat tegenover dat twee merken het A-label behalen: Fair Trade Original en Tony’s Chocolonely. Ook verschillende internationale merken presteren goed.

Banner-Choco-Ranking-2016-NL

De winnaars
Van de merken die het meest in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn Fair Trade Original en Tony’s Chocolonely dus de absolute winnaars. Doordat beide merken zijn voorzien van het Fairtrade-keurmerk van Max Havelaar, verdienen ze veel punten voor milieubeleid en arbeidsomstandigheden. Dit keurmerk geldt in beide gevallen voor zowel de cacao als de overige ingrediënten (zoals rietsuiker). Tony’s biedt cacaoboeren bovendien een extra premie, bovenop de premie die ze al krijgen vanuit het Fairtrade-certificaat. Fair Trade Original laat juist weer een goed beleid zien voor het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen. Het voornaamste gebied waarop beide merken nog winst kunnen boeken is hun klimaatbeleid; de informatie hierover is nog onvolledig.

Chocolate_Brands_NL_Update_2016

Naast deze merken presteren ook de merken Green & Black’s en Bio Plus goed met een B-label. Deze biologische merken krijgen veel punten voor milieubeleid en dankzij een Fairtrade-keurmerk ook voor arbeidsomstandigheden. Omdat het niet duidelijk is of alle overige ingrediënten van de merken ook sociaal gecertificeerd zijn, krijgen ze op dit vlak minder punten dan de twee koplopers. Van alle onderzochte merken scoort het Oostenrijkse merk Zotter een punt meer dan de Nederlandse winnaars. Ook het Duitse merk GEPA krijgt een A-label en krijgt daarvoor het predicaat ‘topmerk!’. De Duitse merken Die Gute Schokolade en ForestFinest zijn met een B-label goed op weg.

De algemene trend
Naast deze topmerken bestaat een grote groep merken die nog te weinig presteren op het gebied van klimaatbeleid, milieu en eerlijke handel. Onder deze groep vallen de meest bekende chocolademerken. Daar staat tegenover dat de meeste merken wel al enige inzet laten zien qua duurzaamheid. De meerderheid van de onderzochte merken verdient een D-label en daarmee presteert de chocoladesector beter (of minder slecht) dan de meeste sectoren, waar de meerderheid vaak nog blijft hangen in de laatste categorie, het E-label.

Van deze merken presteren vier merken nog altijd redelijk met een C-label, namelijk de Ruijter, Venz, Chocomel en Jamin. Dankzij het dragen van een UTZ-certificaat scoren deze merken behoorlijk op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. De grote groep merken met een D-label vallen hoofdzakelijk onder drie grote internationals: Nestlé (met merken als KitKat en Bros), Mars (naast Mars zelf ook onder meer Twix, M&M’s en Snickers) en Ferrero (dat onder andere Ferrero Rocher en Nutella bezit). Al deze merken hebben vaak voor een deel van hun producten een certificaat (Fairtrade, Rainforest Alliance en/of UTZ Certified) en verdienen daarmee enkele punten. De merken hebben echter nog een flinke slag te slaan om echt duurzaam te worden. Dit geldt helemaal voor de merken die een E-label halen. Hieronder vallen onder meer Droste, Verkade, Merci, Penotti, Toblerone en Milka.

Help mee chocolade puurder te maken
De lijst van onderzochte merken vind je op de overzichtspagina van chocolademerken. Hier kun je je favoriete merk opzoeken en een zetje geven in de juiste richting door een bericht te sturen.

Om ons werk te blijven verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste aankoopkeuzen maakt met behulp van onze website kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te werken aan ons onderzoek. Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook en Twitter of je op te geven voor onze nieuwsbrief op onze website om op de hoogte blijven van ons onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken.

Casual kleding maar zelden duurzaam

Begin 2015 kondigden we strengere criteria voor de kledingsectoren aan. Inmiddels zijn we twaalf maanden en meer dan 400 kledingmerken verder en is casual kleding de laatste sector die we tegen het licht houden. Zoals we ook in andere sectoren zagen voldoen veel merken niet aan de strengere criteria. Over de gehele breedte scoort de casual kleding sector minder en reiken we geen A-label meer uit. Toch blijft er een aantal merken over dat goed op weg is.

CASUAL_UPDATE_2015_NL

Acht koplopers
Onder de meer dan 80 onderzochte merken vinden we acht koplopers met een B-label: het Britse People Tree en de Duitse merken Kollateralschaden, Hessnatur, Waschbär, armedangels, Bleed, Greenality en Recolution. Van deze Duitse merken zijn verschillende overigens ook buiten Duitsland verkrijgbaar. De acht koplopers presteren vooral goed op het gebied van milieubeleid en arbeidsomstandigheden. Kollateralschaden valt op door de gehele collectie in Berlijn te produceren. Zodoende scoort Kollateralschaden 100% op arbeidsomstandigheden en dat is een knappe prestatie.

scorecard_casualclothing_nl

Een van de belangrijkste problemen in de mode-industrie zijn de slechte werkomstandigheden voor fabrieksarbeiders. Alleen Kollateralschaden keert een leefbaar loon uit aan haar werknemers. De productie vindt namelijk volledig plaats in Duitsland. Wel vinden we vier merken terug die een lijst van leveranciers publiceren. Het gaat om Kollateralschaden (in zijn eigen atelier), People Tree, Recolution en Monki (onderdeel van H&M). Op deze manier tonen deze merken zich transparant en verplichten ze zich te reageren als misstanden in die fabrieken worden geconstateerd. Het stelt onafhankelijke instanties bijvoorbeeld in staat om zelfstandig te onderzoeken of deze merken zich inderdaad aan de regels houden. Als laatste vallen alle koplopers op door het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen. Ook bij Knowledge Cotton Apparel is tenminste 90% van de basismaterialen milieuvriendelijk. Onder milieuvriendelijke basismaterialen verstaan we onder andere biologisch katoen, biologisch linnen en gerecyclede materialen van bijvoorbeeld katoen, nylon of PET-flessen.

Een stapje terug
Door de aangescherpte criteria doet bijna elk merk een stapje terug op onze duurzaamheidsladder. Maar liefst 90% behaalt een C-label of lager. 66% behaalt een E-label, wat een negatief koopadvies oplevert. Veel merken rapporten niet of nauwelijks over het reduceren van hun CO2-uitstoot, het uitbannen van gevaarlijke chemicaliën, het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen of het verminderen van afval. Onder de slechtst scorende merken vinden we onder andere Sissy Boy, Gaastra, Twinlife, Carhartt en Didi. We hopen dat deze merken zich een voorbeeld stellen aan de koplopers, die bewijzen dat het wél anders kan.

Vrije val Freitag
De vrije val van Freitag valt op. Het Zwitserse merk heeft de laatste jaren flink aan populariteit gewonnen. Als gevolg daarvan heeft Freitag een deel van de productie verplaatst van Zwitserland naar meer risicovolle landen als Bulgarije en Tunesië. Helaas communiceert Freitag nog geen informatie over de arbeidsomstandigheden van hun fabrieken in die landen. Dat levert Freitag nu een D-label op in plaats van een A-label. Ook Cora Kemperman en Gaastra scoren aanzienlijk lager dan in de vorige ranking. Respectievelijk dalen deze twee merken van een B-label naar een D-label en van een C-label naar een E-label.

Help mee duurzaamheid in de mode te krijgen
Hoewel er een aantal positieve uitschieters is, presteert de gehele sector onder de maat. We zien het graag anders! De gehele lijst van de laatste ranking vind je op de overzichtspagina van casual kleding. Zoek je favoriete merk op en geef het een zetje in de juiste richting.

Om ons werk te blijven verrichten hebben we jouw steun hard nodig. Naast je bijdrage als verantwoordelijke consument die bewuste aankoopkeuzen maakt met behulp van onze website, kan dit ook door ons financieel te ondersteunen of door als vrijwilliger mee te werken aan ons onderzoek. Vergeet ook niet ons te volgen op Facebook en Twitter of je op te geven voor onze nieuwsbrief op onze website om op de hoogte blijven van ons onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van bekende merken.